PYN BUILDING INSPECTOR & APPRAISAL

บริการของเรา

CLIENT REFERENCE LIST

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการศุภาลัยปาร์ค
 • ไทยประกันชีวิต
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • เมืองไทยประกันภัย
 • โรงแรมแม่น้ำ
 • โรงแรมสิริภูเก็ต
 • โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตอล
 • โรงแรมเอเชีย
 • ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า
 • ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย